Nguyễn Đức Anh

Thành tích thi Chuyên năm học 2020 của Nguyễn Đức Anh
– Á Khoa Chuyên Tin KHTN
– Top 4 Chuyên Tin SP
– Chuyên Tin Ams