Nguyễn Bá Thắng

Thành Tích Thi Chuyên 2020 – 2021 của bạn Nguyễn Bá Thắng
– Chuyên Tin KHTN
– Chuyên Tin Nguyễn Huệ