Ngô Bá Minh

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Ngô Bá Minh
– Chuyên Toán KHTN
– Chuyên Toán Ams