• CS1: Nhà liền kề NTT12 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • CS2: Nhà liền kề NTT06 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • Hotline: 0911 190 991 - 0973872184 - 0981571746

Lê Nguyễn Hoàng Nhật Đình

Lê Nguyễn Hoàng Nhật Đình mới lớp 8 nhưng học vượt CLB Cmath, học tập và rèn luyện tại CLB từ năm 2022. Từ lớp 7 nhưng Nhật Đình đã học chương trình lớp 8. Năm nay lớp 8 nhưng học chương trình lớp 9. Điểm kiểm tra của Nhật Đình tại các đợt tổ chức bởi Cmath đều đạt thành tích TOP 1 của lớp.

Và dưới đây là bảng thành tích dày đặc, Nhật Đình luôn đứng thứ hạng cao trong các cuộc thi toán quốc tế.