Lê Đức Anh

Thành Tích Thi Chuyên 2020 -2021 của bạn Lê Đức Anh 
– Chuyên Toán SP
– Chuyên Toán Nguyễn Huệ