Lê Anh Vinh

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của Lê Anh Vinh
– Chuyên Tin KHTN
– Chuyên Toán SP
– Chuyên Toán Chu Văn An