Đỗ Nhật Quang

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Đỗ Nhật Quang
– Chuyên Toán KHTN
– Chuyên Toán SP