Đỗ Mạnh Dũng

Thành tích thi Chuyên của ĐỖ MẠNH DŨNG

– Thủ Khoa Chuyên Lý KHTN
– Thủ Khoa Chuyên Lý SP
– Chuyên Lý Ams