• Địa chỉ: 82 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân , Hà Nội
  • Hotline: 0973872184 - 0987779734
  • Email: clbcmath@gmail.com

Đỗ Mạnh Dũng

Thành tích thi Chuyên của ĐỖ MẠNH DŨNG

– Thủ Khoa Chuyên Lý KHTN
– Thủ Khoa Chuyên Lý SP
– Chuyên Lý Ams