Đinh Lê Vinh

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của Đinh Lê Vinh
– Chuyên Toán KHTN
– Chuyên Toán SP
– Chuyên Toán Chu Văn An

–