Đinh Gia Khánh

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của bạn Đinh Gia Khánh
– Chuyên Tin KHTN
– Chuyên Toán SP
– Chuyên Toán Ams