Bùi Minh Đức

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của Bùi Minh Đức
– Chuyên Toán KHTN
– Chuyên Toán SP
– Chuyên Toán Ams