Bạch Gia Bảo

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của Bạch Gia Bảo.
– Chuyên Toán KHTN
– Chuyên Toán SP
– Chuyên Toán Nguyễn Huệ