• Địa chỉ: 82 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân , Hà Nội
  • Hotline: 0973872184 - 0987779734
  • Email: clbcmath@gmail.com

Bạch Gia Bảo

Thành tích thi Chuyên năm 2020 của Bạch Gia Bảo.
– Chuyên Toán KHTN
– Chuyên Toán SP
– Chuyên Toán Nguyễn Huệ