An Bình Minh

Thành tích đỗ Chuyên năm 2020 của An Bình Minh

  • Thủ Khoa Chuyên Hóa KHTN
  • Chuyên Tin KHTN
  • Chuyên Toán chuyên Hà Nội – Amsterdam
  • Chuyên Hóa chuyên Hà Nội – Amsterdam