• Địa chỉ: 82 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân , Hà Nội
  • Hotline: 0973872184 - 0987779734
  • Email: clbcmath@gmail.com

An Bình Minh

Thành tích đỗ Chuyên năm 2020 của An Bình Minh

  • Thủ Khoa Chuyên Hóa KHTN
  • Chuyên Tin KHTN
  • Chuyên Toán chuyên Hà Nội – Amsterdam
  • Chuyên Hóa chuyên Hà Nội – Amsterdam