photo – Tuyển tập các bài toán từ đề thi. Tuyển sinh chuyên toán của các tỉnh – thành phố. Năm học 2017- 2018

27/05/2020 - 02:18 AM - 378 Lượt xem

Cuốn sách là tuyển tập các bài toán từ đề thi tuyển sinh của nhiều tỉnh và thành phố khác nhau.

HS chuyên cấp 2
(Chủ yếu HS lớp 8+9)