ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT VÀO LỚP 6 TRƯỜNG AMS (2010-2011)

09/07/2020 - 03:39 PM - 276 Lượt xem

Đề thi môn Tiếng Việt vào lớp 6 tường THCS chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2010-2011

Thời gian làm bài: 60 phút

Tải đề tại đây: tv-thi-vao-6-ams-2010-2011

 

 

 

 

 

Tài liệu khác