ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT VÀO LỚP 6 TRƯỜNG AMS (2006-2007)

09/07/2020 - 04:07 PM - 391 Lượt xem

Đề thi môn Tiếng Việt vào lớp 6 tường THCS chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2006-2007

Thời gian làm bài: 60 phút

Tải đề tại đây: tv-thi-vao-6-ams-2006-2007

 

 

 

Tài liệu khác