• Địa chỉ: 82 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân , Hà Nội
  • Hotline: 0973872184 - 0987779734
  • Email: clbcmath@gmail.com

ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN LỚP 9C1 ARCHIMEDES DO THẦY CẨN VÀ THẦY PHƯỚC SOẠN

25/05/2020 - 07:39 AM - 721 Lượt xem

Đề kiểm tra chuyên của lớp 9C1 trường Archimedes do thầy Cẩn và thầy Phước soạn.

 

 

 

Tài liệu khác