• Địa chỉ: 82 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân , Hà Nội
  • Hotline: 0973872184 - 0987779734
  • Email: clbcmath@gmail.com

Kết quả cuộc thi IGO 2019

09/06/2020 - 07:55 AM - 2386 Lượt xem

IGO là kỳ thi Toán học được Iran tổ chức từ năm 2014 với mục đích phổ biến tư duy hình học và tìm kiếm những tài năng hình học trong nước. Sau 4 năm, IGO đã vượt khỏi biên giới Iran và trở thành một cuộc thi quốc tế thu hút học sinh nhiều nước trên thế giới tham gia.