Cô Nguyễn Thị Hà Phương

03/05/2022 - 10:01  
385 Lượt xem

Cô Nguyễn Thị Hà Phương

– Công tác tại trường tiểu học Archimedes Academy
– Cô là giáo viên dạy giỏi các cấp
– Có trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Tiểu học Archimedes Academy, Trung tâm Học Mãi

Các giảng viên khác