• CS1: Nhà liền kề NTT12 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • CS2: Nhà liền kề NTT06 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • Hotline: 0973872184 – 0987779734 – 0911190991

Cô Lê Thanh Hương

03/05/2022 - 12:00  
252 Lượt xem

Cô Lê Thanh Hương

– Công tác tại trường Tiểu học Trung Yên,
– Là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố
– Cô sát sao, quan tâm đến học sinh, học sinh, nhắc nhở quan tâm các con đến từng phụ huynh
– Cô thường xuyên trao đổi tình hình học tập của các con tới phụ huynh

Các giảng viên khác