• CS1: Nhà liền kề NTT12 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • CS2: Nhà liền kề NTT06 - 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân
  • Hotline: 0911 190 991 - 0973872184 - 0981571746

Cô Đỗ Thị Phượng

04/05/2022 - 07:35  
1213 Lượt xem
Cô Đỗ Thị Phượng
– Công tác tại trường liên cấp Ngôi Sao Hà Nội
– Cử nhân Khoa Toán trường Đại học sư phạm Hà Nội
– Cử nhân khoa Giáo Dục Tiểu Học trường Đại học sư phạm Hà Nội
– 11 năm kinh nghiệm giảng dạy toán tại trường ngôi sao
– Nhiều năm đạt giáo viên giỏi cấp Quận, cấp trường, tận tâm, nhiệt huyết
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các giảng viên khác