• Địa chỉ: 82 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân , Hà Nội
  • Hotline: 0973872184 - 0987779734
  • Email: clbcmath@gmail.com

Cô Đỗ Thị Phượng

04/05/2022 - 07:35  
785 Lượt xem
 
Cô Đỗ Thị Phượng
– Công tác tại trường liên cấp Ngôi Sao Hà Nội
– Cử nhân Khoa Toán trường Đại học sư phạm Hà Nội
– Cử nhân khoa Giáo Dục Tiểu Học trường Đại học sư phạm Hà Nội
– 10 năm kinh nghiệm giảng dạy toán tại trường ngôi sao
– Nhiều năm đạt giáo viên giỏi cấp Quận, cấp trường, tận tâm, nhiệt huyết
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các giảng viên khác