• CS1: NTT12, Thống Nhất Complex,
    82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • CS2: NTT06, Thống Nhất Complex,
    82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
  • CS3: 12A Khu C Đô thị A10 Nam Trung Yên,
    Trung Hòa, Cầu Giấy
  • Hotline: 0911 190 991 - 0973872184 - 0981571746

Bài tập tính chu vi hình chữ nhật lớp 4 kèm lời giải chi tiết

05/03/2023 - 07:59 AM - 21600 Lượt xem

Trong chương trình toán học lớp 3, chúng ta đã được làm quen với dạng bài tính diện tích, chu vi của một số hình học như hình chữ nhật, hình vuông. Lên lớp 4, các bạn tiếp tục được học kỹ hơn về cách tính chu vi hình chữ nhật lớp 4 với một số dạng bài tập phức tạp hơn. Sau đây là những bài tập chu vi hình chữ nhật lớp 4 cho các bạn cùng tham khảo.

Ôn tập kiến thức tính chu vi hình chữ nhật

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Muốn tính chu vi của một hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng, sau đó nhân 2.

Tổng quát

Bài toán: Có hình chữ nhật ABCD, chiều dài a, chiều rộng b. Tính chu vi (P) hình chữ nhật ABCD.

Chu vi hình chữ nhật ABCD là : (a + b) x 2

Đơn vị tính chu vi hình chữ nhật là cm, mm, v.v…

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật (C) bằng chu vi của hình chữ nhật đó hay chính là chiều dài cộng chiều rộng.

Đơn vị tính nửa chu vi hình chữ nhật là cm, mm,…

Một số dạng toán mở rộng

Trong chương trình Toán lớp 4, độ khó của bài đã nâng cao lên nên chúng ta sẽ không đơn thuần chỉ tính chu vi, nửa chu vi hình chữ nhật khi được cho đủ dữ kiện về chiều dài, chiều rộng. Có thể xuất hiện những bài toán yêu cầu tính độ dài cạnh hình chữ nhật khi biết chu vi, hoặc nửa chu vi. Các bạn học sinh và phụ huynh cùng tham khảo các dạng bài dưới đây nhé.

Tính chiều dài hoặc chiều rộng khi biết chu vi và độ dài 1 cạnh hình chữ nhật

Cách làm: Khi bài cho chu vi hình chữ nhật, độ dài 1 cạnh (chiều dài hoặc chiều rộng) và yêu cầu tìm cạnh còn lại thì:

Bước 1: Từ chu vi ta sẽ tính được nửa chu vi hình chữ nhật bằng cách lấy chu vi chia 2.

Bước 2: Lấy nửa chu vi hình chữ nhật trừ độ dài cạnh đã biết là tìm được cạnh còn lại.

Ví dụ: Cho mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 20 cm, chiều dài là 6 cm. Hỏi chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Nửa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

20 : 2 = 10 (cm)

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

10 – 6 = 4 (cm)

Đáp số: 4 cm

Tìm chu vi hình chữ nhật khi có chiều dài hoặc chiều rộng cùng tổng hoặc hiệu của chiều dài với chiều rộng

Cách làm:

Bước 1: Dựa vào dữ liệu đề bài cho để tìm chiều dài hoặc chiều rộng hình chữ nhật

Bước 2: Tính chu vi hình chữ nhật theo công thức

Ví dụ 1: Sân trường hình chữ nhật có chiều rộng 3 cm, chiều dài hơn chiều rộng 2 cm. Tính chu vi sân trường hình chữ nhật?

Hướng dẫn giải

Chiều dài sân trường hình chữ nhật là:

3 + 2 = 5 (cm)

Chu vi sân trường hình chữ nhật là:

(5 + 3 ) x 2 = 16 (cm)

Đáp số: 16 cm

Ví dụ 2: Một hình chữ nhật có chiều dài 7 cm và chiều rộng ngắn hơn chiều dài 2 cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Chiều rộng hình chữ nhật là:

7 – 2 = 5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(7 + 5) x 2 = 24 (cm)

Đáp số: 24 cm

Tìm chu vi hình chữ nhật khi có chiều dài hoặc chiều rộng cùng diện tích hình chữ nhật

Mức độ bài toán này phức tạp hơn các dạng trên. Như các bạn đã biết, diện tích hình chữ nhật được tính bằng chiều dài nhân chiều rộng (S = a x b), chu vi hình chữ nhật P = (a + b) x 2. Sau đây là ví dụ và bài toán thực tế giúp các bạn dễ hình dung hơn về dạng toán này.

Ví dụ: Cho hình chữ nhật có chiều rộng 4 cm, diện tích là 20m2. Tính chu vi hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải

Bước 1: cho chiều rộng = 4, diện tích = 20

Suy ra, chiều dài hình chữ nhật là 20 : 4 = 5 (cm)

Bước 2: Chu vi hình chữ nhật là (5 + 4) x 2 = 18 (cm)

Cho chu vi và diện tích hình chữ nhật, yêu cầu tìm chiều dài hoặc chiều rộng

Cách làm:

Bước 1: Gọi chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật lần lượt là a và b

Bước 2: tính tổng và tích của a và b dựa theo chu vi và diện tích đã biết

Bước 3: tìm a và b

Ví dụ: Hình chữ nhật có chu vi là 14cm, diện tích 10cm2. Tìm chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải

Chu vi hình chữ nhật là P = (a + b) x 2 = 14cm

Suy ra, a + b = 14 : 2 = 7 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là S = a x b = 10cm2

Ta thấy,

a x b = 10 có 2 bội số thích hợp là (1,10) và (2,5)

a + b = 7

Vậy chiều dài hình chữ nhật là 5(cm) và chiều rộng là 2(cm).

Xem thêm:

Hy vọng rằng, những bài toán chu vi hình chữ nhật lớp 4 này sẽ giúp các bạn học sinh vừa củng cố kiến thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật cũng như mở rộng thêm một vài dạng bài tập nâng cao.