• Địa chỉ: 82 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân , Hà Nội
  • Hotline: 0973872184 - 0987779734
  • Email: clbcmath@gmail.com

🔥 CMATH xin chia sẻ một tấm gương về bạn 𝗟𝘆́ 𝗕𝗮́ Đ𝘂̛́𝗰 𝗗𝘂𝘆 🔥

05/09/2021 - 11:16 AM - 756 Lượt xem
🔥 CMATH xin chia sẻ một tấm gương về bạn 𝗟𝘆́ 𝗕𝗮́ Đ𝘂̛́𝗰 𝗗𝘂𝘆 (một trong nhiều tấm gương tại CMATH) 🔥
 ——————–
❤️ 𝗖𝗼𝗻 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗵𝗼̣𝗰 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘁𝗶𝗲̂𝘂 𝗯𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘁𝗮̣𝗶 𝗖𝗟𝗕 𝗖𝗺𝗮𝘁𝗵. Con có giọng nói trầm ấm, hiền lành dường như những bài toán con làm cũng nói lên tính cách của con – con trình bày bài rất cẩn thận, rõ ràng. Con theo học tại CLB từ năm lớp 8, với lòng đam mê học Toán con đã không ngừng cố gắng để đạt được các thành tích cao trong năm học và thi Chuyên cấp 3 :
 
🏆 𝗡𝗵𝗮̂́𝘁 𝗧𝗼𝗮́𝗻 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗕𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗼̉𝗶 𝗧𝗼𝗮́𝗻 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗽𝗵𝗼̂́ 𝗛𝗮̀ 𝗡𝗼̣̂𝗶
 
🏆 𝗛𝘂𝘆 𝗰𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗰𝘂𝗼̣̂𝗰 𝘁𝗵𝗶 𝗪𝗠𝗧𝗖 𝘁𝗮̣𝗶 𝗛𝗮̀𝗻 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝟮𝟬𝟭𝟵
 
🏆 𝗧𝗵𝘂̉ 𝗞𝗵𝗼𝗮 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗧𝗼𝗮́𝗻 𝗞𝗛𝗧𝗡
 
🏆 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗧𝗼𝗮́𝗻 𝗦𝗣
 
🏆 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗧𝗼𝗮́𝗻 𝗖𝗵𝘂 𝗩𝗮̆𝗻 𝗔𝗻
 
🌺 Mẹ con có chia sẻ : “Gặp được các thầy cô trong CLB là cơ duyên của con và con tiến bộ rất nhiều, yêu thích và đam mê học Toán hơn, dù trước đó con cũng chưa biết rõ định hướng thi Chuyên gì.” 🥰🥰🥰
 
❤️ 𝗖𝗮̉𝗺 𝗼̛𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮 đ𝗶̀𝗻𝗵 đ𝗮̃ 𝘁𝗿𝗮𝗼 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝗻𝗶𝗲̂̀𝗺 𝘁𝗶𝗻 đ𝗲̂́𝗻 𝗖𝗟𝗕 𝘃𝗮̀ đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮̂̀𝘆 𝗰𝗼̂ 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝗻𝗮̆𝗺 𝗵𝗼̣𝗰. 𝗖𝗵𝘂́𝗰 𝗺𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗻, 𝗰𝗵𝘂́𝗰 𝗴𝗶𝘂̛̃ 𝘃𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗼𝗻𝗴 đ𝗼̣̂ 𝘃𝗮̀ 𝗴𝗮̣̆𝘁 𝗵𝗮́𝗶 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗵𝗼̛𝗻 𝗻𝘂̛̃𝗮. 🎉🎉🎉✊✊✊